Norimplant

Prius Rekonstruksjons Protese

PRIUS-systemet (Proximal Reconstruction In Ultimate Situations) er tilpasset rekonstruksjonen og osteosyntesen av den proksimale femur i tilfeller av viktige tap av beinmasse, og tilfeller av invasiv ablasjon av materialet som skal revideres.

Varenummer: H27C14205 Kategori:
Beskrivelse

PRIUS-systemet er indikert for per-trochanteriske brudd, revisjoner av SOFCOT-trinn 2 og 3, og for revisjoner assosiert med en trans-femoral tilnærming. Systemet artikulerer rundt en proksimal komponent tilgjengelig i 4 lengder og en intra-medullær komponent tilgjengelig i høyre eller buede versjoner, og i flere lengder og diametre.

Femoralimplantatet kan fullføres med en krokplate ment for å feste et trochanterisk fragment, eller tilveiebringe syntese for en trans-femoral klaff. Kroken er planlagt direkte festet til den proksimale komponenten.

Krokplaten kan også brukes alene for indikasjoner på pseudartrose av større trochanter eller osteosyntesen av et subimplantat femoralbrudd.

Spesifikasjoner

  • 4 proksimale komponenter med samme proksimale volum, tilgjengelig i lengder 65, 75, 85 eller 95 mm
  • proksimale komponenter belagt med dobbelt lag porøst titan og hydroksyapatitt
  • intra-medullære komponenter laget av kornblåst bare titanlegering
  • 6 diametre av intra-medullære komponenter, fra 10 til 20 mm ved trinn på 2 mm
  • rette intra-medullar komponenter tilgjengelig i 3 lengder: 115, 145 og 175mm
  • finnede intra-medullære komponenter ment for stabilisering i rotasjon og i innsynkning
  • buede intramedullære komponenter bare tilgjengelig i lengde 205 mm
  • buede intra-medullære komponenter med distalt tverrgående låsepinne-alternativ
  • trochanteriske krokplater tilgjengelig i 5 lengder: fra 100 til 280 mm

Produktblad

Enkelte av våre produkter har et produktblad fra produsenter som kan lastes ned her.

Dokumentasjon

Enkelte av våre produkter har dokumentasjon som kan lastes ned her.

Leasing

ENIMED AS samarbeider med SG finans og IKANO bank. Her er dine fordeler ved å benytte dem:

Enkelhet og handlefrihet

Leasingselskapet tilbyr leieløsninger som kan omfatte alle typer investeringer innen ultralyd, trykkbølge og andre medisinske apparater. Dette inkluderer også frakt og installasjon. Ved å benytte en slik løsning fra får din virksomhet økt handlefrihet, og du kan investere i det arbeidsplassen din faktisk trenger, og det dine kollegaer har behov for.

Forutsigbarhet

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid. Tilpass antall terminer etter eget ønske.

Fleksibilitet

Mulighet for å endre og legge til i avtalen etter oppstart, slik at løsningen blir skreddersydd til din bedrift. Muliggjør at man kan ha nytt og moderne utstyr til enhver tid.

Forsikring

Forsikringen er en omfattende allrisk forsikring som erstatter fysisk skade på eller tap av forsikret eiendom forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse. Premien faktureres sammen med leiebeløpet på leieavtalen.

Ingen aldersfradrag ved skadeoppgjør. Ved totalskade erstattes utstyret inntil opprinnelig inngående kontraktssum fratrukket egenandel.

Egenandel varierer noe fra selskap til selskap. Spør oss ved leasing inngåelse.

Forsikringen er nødvendig enten du tegner privat eller benytter leasingselskapet.  Om man ikke velger leasingselskapets forsikring sier man fra seg den delen før signering.

Finansieringsramme

Har virksomheten behov for flere leveranser over en lengre periode, kan det være fornuftig å vurdere en finansieringsramme. En slik ramme er gyldig i 6-12 måneder, og virksomheten betaler leie basert på beløpet som er trukket på rammen. Ved å benytte en finansieringsramme kan virksomheten enkelt gjøre tilleggsinvesteringer over tidsrommet rammen er gyldig, uten å signere flere leieavtaler, og gjennomgå flere kredittsjekker.

Signering

Signering av avtalen blir i hovedsak gjort elektronisk.  Enkelt, effektivt, og tidsmessig fort gjort.

Lignende produkter