Norimplant

Arthrum Hyaluronsyre 3ml

ARTHRUM Sodium Hyalurunate 3ml er en 2,5 % løsning av høyt renset natrium hyaluronsyre, som har vært klinisk tilgjengelig i Norge siden 1997.

Beskrivelse

ARTHRUM Sodium Hyalurunate er en 2,5 % løsning av høyt renset natrium hyaluronsyre, som har vært klinisk tilgjengelig i Norge siden 1997.

ARTHRUM Sodium Hyalurunate gis av behandleren din gjennom 1 – en injeksjon i leddet (3ml. injeksjon)  Innsettende symptomlindring varierer fra pasient til pasient, avhengig av alvorlighetsgraden av arthrosen. Noen opplever bedring kort tid etter injeksjon, mens optimale resultater er vanligst i 15 til 30 dager etter injeksjon

Produkt fakta:

ARTHRUM VISC 75

3 ml

Sodium hyaluronate (bf)
Sodium chloride
Borate buffer Ph 7.2 q.s.
(Sodium Borate, Boric Acid, Water for Injection)

75 mg

27 mg qsp 3 ml

Selges enkeltvis.

Produktblad

Enkelte av våre produkter har et produktblad fra produsenter som kan lastes ned her.

Mise en page 1

Mise en page 1

Arthrum pasient brosjyre-kopi

Dokumentasjon

Enkelte av våre produkter har dokumentasjon som kan lastes ned her.

ARTHRUM VISC 75 - CT - Baron & al, 2018 - AG

ARTHRUM VISC 75 - EN_150217 2

Key Points ART-ONE 75

Leasing

ENIMED AS samarbeider med SG finans og IKANO bank. Her er dine fordeler ved å benytte dem:

Enkelhet og handlefrihet

Leasingselskapet tilbyr leieløsninger som kan omfatte alle typer investeringer innen ultralyd, trykkbølge og andre medisinske apparater. Dette inkluderer også frakt og installasjon. Ved å benytte en slik løsning fra får din virksomhet økt handlefrihet, og du kan investere i det arbeidsplassen din faktisk trenger, og det dine kollegaer har behov for.

Forutsigbarhet

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid. Tilpass antall terminer etter eget ønske.

Fleksibilitet

Mulighet for å endre og legge til i avtalen etter oppstart, slik at løsningen blir skreddersydd til din bedrift. Muliggjør at man kan ha nytt og moderne utstyr til enhver tid.

Forsikring

Forsikringen er en omfattende allrisk forsikring som erstatter fysisk skade på eller tap av forsikret eiendom forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse. Premien faktureres sammen med leiebeløpet på leieavtalen.

Ingen aldersfradrag ved skadeoppgjør. Ved totalskade erstattes utstyret inntil opprinnelig inngående kontraktssum fratrukket egenandel.

Egenandel varierer noe fra selskap til selskap. Spør oss ved leasing inngåelse.

Forsikringen er nødvendig enten du tegner privat eller benytter leasingselskapet.  Om man ikke velger leasingselskapets forsikring sier man fra seg den delen før signering.

Finansieringsramme

Har virksomheten behov for flere leveranser over en lengre periode, kan det være fornuftig å vurdere en finansieringsramme. En slik ramme er gyldig i 6-12 måneder, og virksomheten betaler leie basert på beløpet som er trukket på rammen. Ved å benytte en finansieringsramme kan virksomheten enkelt gjøre tilleggsinvesteringer over tidsrommet rammen er gyldig, uten å signere flere leieavtaler, og gjennomgå flere kredittsjekker.

Signering

Signering av avtalen blir i hovedsak gjort elektronisk.  Enkelt, effektivt, og tidsmessig fort gjort.

Lignende produkter