Søk i webinarer

Hjertescanning, teori og praksis med lege Morten Glasø

I denne videoen er også teoribiten tatt med.  I den som heter Hjertescanning, er det bare den praktisk biten med.

april 1, 2022

Hjerteskanning med dr. Morten Glasø

Overlege ved Ahus og fast lege ved Stallbakken legesenter drar oss gjennom de basale teknikker ved skanning av et hjerte.

februar 8, 2022

Ultralyd for fastleger – webinar takster 108a-f

Lege Morten Glasø drar oss gjennom teori med tema «bruken av ultralyd i allmennpraksis» og deretter gjennomgang praktisk av alle takstene.

juli 26, 2021

Litt om ultralyd bildet før Webinaret starter

Produktsjef Thorbjørn S Torp underviser i det praktiske rundt knottologi.  Dette i forkant av webinar i obstetrikk sendt 2020 og 2021.

juni 30, 2021

Skulder protokoll ultralyd, v/fysioterapeut Rune Mørch, Klinikken Mandal

Rune Mørch, mastergrad i MSK ultralyd og injeksjons behandling, drar oss gjennom basis protokoll. Grunnleggende skanning teknikk.

juni 30, 2021

Obstetrikk – Leieusikkerhet, takst 108b-c, v/lege Morten Glasø

Dr. Glasø scanner en gravid kvinne for å finne sikkerhet i leie før fødsel. I tillegg viser Glasø sider ved ultralyd som er mulig å gjøre selv om det ikke ligger som basis i en undersøkelse gjort av en allmennpraktiker.

juni 30, 2021

Hudnære strukturer – takst 108f – v/lege Morten Glasø

Dr. Glasø som er fastlege ved Stallbakken ls, og overlege v/Ahus, gir oss praktisk innsyn i de hudnære områder rundt carotis, thyroidea og kjertler.

juni 30, 2021

DVT vurdering for allmennleger v/lege Morten Glasø, takst 108d

Dr. Glasø viser oss praktisk skanning av DVT fra lysken til posteriørt kneledd.

juni 30, 2021

Aorta og galle ultralyd, takst 108e v/lege Morten Glasø

Dr. Glasø drar oss gjennom Aorta i tverr og lengde snitt. Deretter viser han praktisk skanning av lever med galleblære og omkring liggende strukturer. Filmen er svært informativ og nyttig for allmenn praktikeren.

juni 30, 2021

Lunge og FAST ultralyd med Lege Morten Glasø

Dr. Glasø drar oss gjennom lungescanning som i seg selv ikke er så vanskelig. Man må bare vite hvordan. Enkel praktisk gjennomføring, med fokus på generell tolkning av A og B linjer, FAST og Covid 19.

juni 30, 2021

Måling av Resturin, takst 108a

Lege Morten Glasø drar oss gjennom en blæreskanning. Dette er hentet fra allmenn legers taksthefte, 108a.

juni 28, 2021