Arthrex

ACP – PRP produkt fra Arthrex

ACP prp produkt er en unik dobbelsprøyte for behandling av plasma i ledd. Sprøyten brukes både ved tilvirking og injisering. Eneste på markedet. Den er best dokumentert av alle systemer, garantert 100% steril behandling med dobbelsprøyten. Brukes fra mild til moderat slitasjegikt (grad I – III), epikondylitt, plantar fasciitis, patellar tipp syndrom m.m.

ACP selges med 5 stk i pakken

Varenummer: ABS-10014 Kategorier: ,
Beskrivelse

ACP står for «Kroppens eget blodplasma, separert og konsentrert» (Autologous Conditioned Plasma). Dette er Arthrex sitt system, som var det første og er det best dokumenterte produktet innen PRP porteføljen. Sikkert og trygt system som ivaretar sterilitet, fra tapping av blod til injeksjon av plasma i pasienten.  ACP er det eneste 100% sterile fremstillingsmetode av plasma til primærhelsetjenesten!

Mest selgende på verdensbasis.

Indikasjoner

Som forskjellige studier har vist, er hvite blodlegemer ikke konsentrert i ACP. Det sentrifugerte gule plasmaet skal ikke inneholde røde blodlegemer. En signifikant økning av celleproliferering i muskel, sene og beinceller er dokumentert in vitro.

Studier har bekreftet effekten av ACP-terapi for følgende indikasjoner:

  • Mild til moderat slitasjegikt (grad I – III)
  • Epikondylitt
  • Plantar fasciitis
  • Patellar tipp syndrom

Virkningsmekanismen

Ved å bruke den beskrevne metoden med «Arthrex ACP dobbel sprøyte» for å fremstille blodplasma, vil plasmaet inneholde en blodplatekonsentrasjon 2-3 ganger høyere enn uten metoden. ACP har vist seg å være den ideelle konsentrasjonen for vevsregenerasjon. Utenfor blodbanen aktiveres blodplatene og frigjør proteiner, for eksempel vekstfaktorer. Disse vekstfaktorer er kjent for å være relevante for tilheling i en rekke vevstyper, og det ser ut til at vekstfaktorene virker synergisk.

Hoved effekter av vekstfaktorer

  • Inkluderer proliferasjon og differensiering av ulike celletyper, f.eks. osteoblaster og
    chondroblaster.
  • Forbedret matrisedannelse (f.eks. kollagen og proteoglycan)
  • Stimulering av angiogenese og chemostase

Se video på denne lenken om du ønsker å se fremgangsmåte visualisert:

https://www.arthrex.com/resources/animation/pVWFCYSAZkizLAFfC3bs9Q/acp-autologous-conditioned-plasma

Hva trenger du?

Du bestiller ACP dobbelsprøyte hos oss.
Du har selv Sentrifugen som er avbildet ovenfor, men kan bestilles hos oss..
Butterfly, nåler og stasebånd bestiller du hos din forhandler. Du kan bestille ACP-Kit hos oss, her er alt inkludert utenom sentrifugen.

Leasing

ENIMED AS samarbeider med SG finans og IKANO bank. Her er dine fordeler ved å benytte dem:

Enkelhet og handlefrihet

Leasingselskapet tilbyr leieløsninger som kan omfatte alle typer investeringer innen ultralyd, trykkbølge og andre medisinske apparater. Dette inkluderer også frakt og installasjon. Ved å benytte en slik løsning fra får din virksomhet økt handlefrihet, og du kan investere i det arbeidsplassen din faktisk trenger, og det dine kollegaer har behov for.

Forutsigbarhet

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid. Tilpass antall terminer etter eget ønske.

Fleksibilitet

Mulighet for å endre og legge til i avtalen etter oppstart, slik at løsningen blir skreddersydd til din bedrift. Muliggjør at man kan ha nytt og moderne utstyr til enhver tid.

Forsikring

Forsikringen er en omfattende allrisk forsikring som erstatter fysisk skade på eller tap av forsikret eiendom forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse. Premien faktureres sammen med leiebeløpet på leieavtalen.

Ingen aldersfradrag ved skadeoppgjør. Ved totalskade erstattes utstyret inntil opprinnelig inngående kontraktssum fratrukket egenandel.

Egenandel varierer noe fra selskap til selskap. Spør oss ved leasing inngåelse.

Forsikringen er nødvendig enten du tegner privat eller benytter leasingselskapet.  Om man ikke velger leasingselskapets forsikring sier man fra seg den delen før signering.

Finansieringsramme

Har virksomheten behov for flere leveranser over en lengre periode, kan det være fornuftig å vurdere en finansieringsramme. En slik ramme er gyldig i 6-12 måneder, og virksomheten betaler leie basert på beløpet som er trukket på rammen. Ved å benytte en finansieringsramme kan virksomheten enkelt gjøre tilleggsinvesteringer over tidsrommet rammen er gyldig, uten å signere flere leieavtaler, og gjennomgå flere kredittsjekker.

Signering

Signering av avtalen blir i hovedsak gjort elektronisk.  Enkelt, effektivt, og tidsmessig fort gjort.

Lignende produkter