Medical-Econet GmbH

meX+Acquisition Software – Røntgen arbeidsstasjon

meX + er en profesjonell programvare for røntgenbilder.

Kategori:
Beskrivelse

meX + er en profesjonell programvare for røntgenbilder. En enkel og brukervennlig GUI (grafisk brukergrensesnitt) som betjenes av berøringsskjerm eller mus, kompletterer systemet. Det er spesielt utviklet for å muliggjøre organspesifikk optimalisering, noe som garanterer røntgenbilder av høyeste kvalitet. I tillegg tillater meX + integrering med eksisterende pasientstyringssystemer. meX + utgjør kjernen i en direkte digital røntgenenhet, enten det er et ettermonteringssystem for å oppgradere eksisterende røntgenenheter, en komplett ny enhet eller en bærbar koffertløsning for mobile røntgengeneratorer.

Innhenting av pasientdata via DICOM Worklist, BDT / GDT, HL7 eller andre protokoller – data kan også innhentes manuelt og man kan sikkert og rask registrere akuttpasienter, eventuelt søke etter pasienter eller studier.

Fritt konfigurerbare kroppsdeler med mer enn 400 fremspring og mange mulige justeringer for human røntgen.  Fullt integrert røntgenposisjonsveiledning for hver undersøkelse inkl. omfattende notater, bilder, videoer og riktige røntgenbilder

 • Helt integrert dicomPACS Viewer for bildediagnose
 • Steplesszoom, (måle) linse, rotere, speil osv.
 • Måling av avstander, vinkler, områder og tetthet
 • Justering av vindu- / nivå alternativer og gamma korreksjon, skjerpingsfiltre, støydemping
 • Mange tilleggsfunksjoner som beregning av Cobb’s vinkel, HD-målinger, målinger av bekkenskjevhet, integrert registrering av diagnostiske rapporter etc.
 • Spesielle filtre for optimalisering av bein og bløtvev i ett bilde – dette gjør det mulig for brukeren å forbedre diagnosen betydelig.
 • Detaljer om bein og mikrostrukturer er veldig enkle å gjenkjenne
 • Connectable toan image managements system (PACS) Exportofimagesto JPEG, TIFF, BMP og DICOM format.
 • Utskrift av bilder både på Windows og laserprintere via DICOM Basic Print.
 • Opprettelse av DICOM pasient CD` er med integrert visning
 • Integrert e-postfunksjon
 • Arkiv av alle studier og komfortable søkefunksjon

Produktblad

Enkelte av våre produkter har et produktblad fra produsenter som kan lastes ned her.

meX_-Image-Acquistion-Software_VET-kopi

meX+ Image Acquistion Software_HUMAN

Veterinær katalog

Human katalog

Dokumentasjon

Enkelte av våre produkter har dokumentasjon som kan lastes ned her.

Leasing

ENIMED AS samarbeider med SG finans og IKANO bank. Her er dine fordeler ved å benytte dem:

Enkelhet og handlefrihet

Leasingselskapet tilbyr leieløsninger som kan omfatte alle typer investeringer innen ultralyd, trykkbølge og andre medisinske apparater. Dette inkluderer også frakt og installasjon. Ved å benytte en slik løsning fra får din virksomhet økt handlefrihet, og du kan investere i det arbeidsplassen din faktisk trenger, og det dine kollegaer har behov for.

Forutsigbarhet

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid. Tilpass antall terminer etter eget ønske.

Fleksibilitet

Mulighet for å endre og legge til i avtalen etter oppstart, slik at løsningen blir skreddersydd til din bedrift. Muliggjør at man kan ha nytt og moderne utstyr til enhver tid.

Forsikring

Forsikringen er en omfattende allrisk forsikring som erstatter fysisk skade på eller tap av forsikret eiendom forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse. Premien faktureres sammen med leiebeløpet på leieavtalen.

Ingen aldersfradrag ved skadeoppgjør. Ved totalskade erstattes utstyret inntil opprinnelig inngående kontraktssum fratrukket egenandel.

Egenandel varierer noe fra selskap til selskap. Spør oss ved leasing inngåelse.

Forsikringen er nødvendig enten du tegner privat eller benytter leasingselskapet.  Om man ikke velger leasingselskapets forsikring sier man fra seg den delen før signering.

Finansieringsramme

Har virksomheten behov for flere leveranser over en lengre periode, kan det være fornuftig å vurdere en finansieringsramme. En slik ramme er gyldig i 6-12 måneder, og virksomheten betaler leie basert på beløpet som er trukket på rammen. Ved å benytte en finansieringsramme kan virksomheten enkelt gjøre tilleggsinvesteringer over tidsrommet rammen er gyldig, uten å signere flere leieavtaler, og gjennomgå flere kredittsjekker.

Signering

Signering av avtalen blir i hovedsak gjort elektronisk.  Enkelt, effektivt, og tidsmessig fort gjort.

VideoLignende produkter