Swiss DolorClast

DOLORCLAST HIGH POWER LASER

Dolorclast® High Power Laser er en kraftig 905 nm superpulset laser fra EMS.  Den er svært kraftig, nok til å takle MSK-smerter innen 5 minutter og akutt betennelse fra første behandlingsøkt. Den er i klasse 2b og utgjør ikke fare for pasient eller utøver.

Kategori:
Beskrivelse

Dolorclast® High Power Laser er den kraftigste 905 nm superpulsede laseren som:

► er svært kraftig til å takle MSK-smerter innen 5 minutter og akutt betennelse fra første behandlingsøkt.

► er egnet for pasienter i akutte fasen (inflammasjon) (som frittstående behandling), og den subakutte eller kroniske fasen (i kombinasjon med sjokkbølge behandlinger for enda bedre resultater)

► lettere arbeidsflyt ved å øke lønnsomheten takket være den håndfrie modusen og at den er portabel.

Guidet DolorClast Terapi  GDT, er basert på kombinasjonen av
3 teknologier

  1. High Power Laser,
  2. Radial og
  3. Focused Shock Waves

som gjør det mulig for utøvere trygt og effektivt å avlaste pasienter fra smerte og tilbake til full bevegelse
på bare noen få økter. Hver teknologi er designet for å levere den høyeste riktig mengde energi klinisk, som er kjent for å gi de beste behandlings resultatene.

Produktblad

Enkelte av våre produkter har et produktblad fra produsenter som kan lastes ned her.

FA-721_EN_Rev A_01_GDT Sales Aid_Edition_10-2020_Light

GDT_STORY_EN

Dokumentasjon

Enkelte av våre produkter har dokumentasjon som kan lastes ned her.

Leasing

ENIMED AS samarbeider med SG finans og IKANO bank. Her er dine fordeler ved å benytte dem:

Enkelhet og handlefrihet

Leasingselskapet tilbyr leieløsninger som kan omfatte alle typer investeringer innen ultralyd, trykkbølge og andre medisinske apparater. Dette inkluderer også frakt og installasjon. Ved å benytte en slik løsning fra får din virksomhet økt handlefrihet, og du kan investere i det arbeidsplassen din faktisk trenger, og det dine kollegaer har behov for.

Forutsigbarhet

Forutsigbare, periodiserte leiekostnader forenkler budsjettering og regnskapsføring, og gir samtidig et bedre bilde av utstyrets faktiske kostnad over tid. Tilpass antall terminer etter eget ønske.

Fleksibilitet

Mulighet for å endre og legge til i avtalen etter oppstart, slik at løsningen blir skreddersydd til din bedrift. Muliggjør at man kan ha nytt og moderne utstyr til enhver tid.

Forsikring

Forsikringen er en omfattende allrisk forsikring som erstatter fysisk skade på eller tap av forsikret eiendom forårsaket av plutselig og uforutsett hendelse. Premien faktureres sammen med leiebeløpet på leieavtalen.

Ingen aldersfradrag ved skadeoppgjør. Ved totalskade erstattes utstyret inntil opprinnelig inngående kontraktssum fratrukket egenandel.

Egenandel varierer noe fra selskap til selskap. Spør oss ved leasing inngåelse.

Forsikringen er nødvendig enten du tegner privat eller benytter leasingselskapet.  Om man ikke velger leasingselskapets forsikring sier man fra seg den delen før signering.

Finansieringsramme

Har virksomheten behov for flere leveranser over en lengre periode, kan det være fornuftig å vurdere en finansieringsramme. En slik ramme er gyldig i 6-12 måneder, og virksomheten betaler leie basert på beløpet som er trukket på rammen. Ved å benytte en finansieringsramme kan virksomheten enkelt gjøre tilleggsinvesteringer over tidsrommet rammen er gyldig, uten å signere flere leieavtaler, og gjennomgå flere kredittsjekker.

Signering

Signering av avtalen blir i hovedsak gjort elektronisk.  Enkelt, effektivt, og tidsmessig fort gjort.