Juni kampanje på X-Cube serien

EKSTREM TILBUD UT JUNI

Om du er i tenkeboksen hva gjelder ultralyd, og du vil ha en skanner som nettopp er sluppet på markedet med de kvaliteter en ny, moderne og fremtidsrettet skanner skal ha, da bør du se på denne. HELE 20 % RABATT I JUNI MÅNED.

Ta kontakt med oss for et Junitilbud!

mail: tt@enimed.no

 

 

Postet i

14 juni 2022

Flere nyhetsinnlegg